BVRC: ที่มาและแนวการบำบัดรักษาโรค

ศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส (Bacteria and Virus Research Center—BVRC)


                 BVRC   เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร   (Non-profit organization) มีประวัติเริ่มต้นก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536   โดย ท่านอาจารย์ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ (2488-2560) พัฒนาจากโครงการช่วยเหลือโรคติดเชื้อในการเกษตรระดับชาติสู่ความอัจฉริยะในการพัฒนาการแพทย์แนวใหม่ ด้วยปณิธานตั้งมั่นว่าจะต้องค้นคว้าหาวิธีบำบัดรักษาโรคร้ายแรง เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานให้กับมวลมนุษย์ชาติให้จงได้


                ตลอดระยะเวลาเกือบ 25 ปี ท่านอาจารย์ดร.ยอดยิ่ง ได้ค้นคว้าและพัฒนาวิธีการบำบัดโรคร้ายแรงต่างๆ ตั้งแต่โรคติดเชื้อไปจนถึงโรคเรื้อรังและร้ายแรงต่างๆ ด้วยหลักแนวคิดวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ล้ำหน้า ผสานนวัตกรรมการสกัดตัวยาที่สำคัญเท่านั้น โดย BVRC ใช้สารสกัดที่ล้วนมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น มีฤทธิ์ในการบำบัดประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย ปราศจากสารพิษสะสมหรือผลข้างเคียง และด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าและความอัจฉริยะในวิทยาศาสตร์การแพทย์ของท่านอาจารย์ดร.ยอดยิ่ง BVRC ประสบความสำเร็จในการผลิตสารสกัดธรรมชาติในระดับนาโนเพื่อกระตุ้นและเสริมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นที่รู้จักและต้องการในวงการอุตสาหกรรมการผลิตยาขนาดใหญ่ จึงได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรในปี 2544  ต่อมาท่านได้พัฒนาสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ทางยาเพิ่มขึ้นอีกมากมายเพื่อช่วยส่งเสริมและบำบัดกลไกการทำงานของร่างกาย อีกทั้งยังคิดค้นสารในระดับนาโนโมเลกุลเพื่อช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อของอวัยวะสำคัญต่างๆ อีกด้วย


                ท่านอาจารย์ดร.ยอดยิ่ง ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยมานานกว่า 20 ปี   ช่วยบำบัดผู้ป่วยหลากหลายโรค เช่น โรคติดเชื้อ โรคเอดส์ (HIV) โรคแพ้ภูมิตนเอง โรคไตเสื่อม ภาวะไตวาย เบาหวาน และมะเร็งหลากชนิดในทุกระยะ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ลึกซึ้งผสมผสานการแพทย์หลากสาขา มาเป็น การแพทย์บูรณาการ (Integrative Medicine) ยึดถือวิถีบำบัดองค์รวม ที่เน้นการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยและการปรับ-แก้ไขความผิดพลาดในกลไกการทำงานของร่างกาย (สมุทัยเวชศาสตร์--Functional Medicine) เพื่อฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยจากภายในอย่างแท้จริง และโดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึกเหล่านี้ สารสกัดประสิทธิภาพสูง 3 กลุ่มหลัก ได้ถูกนำมาใช้เพื่อบำบัด ได้แก่


      1. สารแอนติเจนนิค ดีเทอร์มิแน้นท์ (Antigenic Determinant Substance--ADS)

      2. สารพฤกษเคมีประสิทธิภาพสูง (High-Potency Phytochemicals)

      3. สารชีวนาโนเปปไทด์ (Bio-Marker Peptides)


                BVRC ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับผู้ป่วย และเปิดเป็น BVRC Medical Clinic ในปี 2554 ซึ่งเป็นคลีนิกที่รวมเอาบุคลากรทางการแพทย์ไว้หลากหลายสาขา และยังเป็นฐานสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของท่านอาจารย์ดร.ยอดยิ่ง สู่บรรดาแพทย์รุ่นต่อๆไปในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านอีกด้วย


                ท่านอาจารย์ดร.ยอดยิ่ง ได้เดินทางกลับสู่สุขคติ เพื่อการพักผ่อนที่ควรได้รับหลังจากงานหนักที่ทุ่มเทไว้ให้กับผู้ป่วยตลอดช่วงชีวิตของท่านแล้ว  ปัจจุบัน BVRC นำโดย ดร.ปิลันธน์ อนันธรานนท์กุล (แพทย์ทางเลือกแถวหน้าผู้เชี่ยวชาญการแพทย์บูรณาการและสุขภาวะ -- บุตรบุญธรรมของท่านอาจารย์ดร.ยอดยิ่ง) ยังคงยึดคำมั่นในการสืบสานงานของท่านให้คงไว้ซึ่งความมีแก่นสารจากงานค้นคว้าวิจัยอันทรงคุณค่า และดำเนินงานตามรอยของท่านเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติสืบไป

 

 


 
 
Online:  2
Visits:  292,576
Today:  54
PageView/Month:  1,830