www.bvrchealthy.org

บรรยายพิเศษ โดย ดร.ปิลันธน์ อนันธรานนท์กุล ในงาน "The Experience with Chelation Therapy"

13 กันยายน 2561

         วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 นี้ ทาง ดร.ปิลันธน์  อนันธรานนท์กุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส มหาชัย  จะได้บรรยายพิเศษในงาน "The Experience with Chelation Therapy"  ในหัวข้อ "Oral Chelation Therapy - Biochemistry of Chelating Agents : MagEDTA, MagZiO)  ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ        ...

บรรยายพิเศษ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

10 กุมภาพันธ์ 2558

      เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทาง ศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส โดย ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ ได้มีการบรรยายพิเศษให้แก่ คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ "ความก้วหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ณ ห้องอาหารระเบียงน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในงานนี้ ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ "วัคซีนสำหรับกุ้งกุลาดำ แล ...

ก้าวไปข้างหน้า พร้อมรับประชาคมอาเซียน การประชุมสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ครั้งที่ 14

2 ตุลาคม 2557

     วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ทางคลินิกเวชกรรมบีวีอาร์ซี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ ห้องอาหารระเบียงน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวข้อในการประชุมในครั้งนี้ คือ “แพทย์ทางเลือกและการเริ่มต้นของประชาคมอาเซียน (AEC)”    ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองแพทย์ทางเลือก และ ...

ทีมงาน BVRC ร่วมพิธีเปิดศูนย์การแพทย์ผสมผสาน ณ วัดคมบาง จังหวัดจันทบุรี

8 ธันวาคม 2556

         เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556 คณะผู้บริหารนำโดย ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ ทีมแพทย์ และทีมงาน คลินิกเวชกรรมบีวีอาร์ซี มหาชัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์การแพทย์ผสมผสาน ณ วัดคมบาง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมี นพ.สมสินธุ์ ฉายวิจิตร อดีตนายแพทย์ประจำคลินิกบีวีอาร์ซี มหาชัย เป็นผู้ดำเนินงาน โดยศูนย์การแพทย์ผสมผสาน เน้นการดูแลที่ "อบอุ่นเหมือนบ้าน สุขกาย สบายใจ ปลอดโรค ปล ...

บรรยายพิเศษ ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ ในงาน "โครงการรู้เท่าทันป้องกันมะเร็ง"

13 กรกฎาคม 2556

      เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ทาง นายสมบูรณ์ บำรุงพนิชถาวร นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ร่วมกับทาง อบต.ท่าช้าง ในงาน "โครงการรู้เท่าทันป้องกันมะเร็ง" ขึ้น ณ หอประชุมที่ทำการ อบต.ท่าช้าง อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งในงานนี้ ทาง ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ ได้รับเชิญให้มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ "มะเร็ง" โดยให้ความรู้แก่ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่อง "มะเร็ง" เพื่อมีความ ...

ปัญหาสุขภาพแก้ได้ ตามสไตล์ ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์

7 กรกฎาคม 2556

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ ได้รับเกียรติจากทางพระอาจารย์ตุ๊กแกหรือเพราะอาจารย์นิวัติ พลธัมโม ให้ไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับด้านสุขภาพ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคไต โรคไวรัสตับอักเสบ บี โรคมะเร็ง รวมถึงการลดความอ้วนแก่ผู้เขาอบรม ณ วัดคมบาง จ.จันทบุรี ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ   ...

ก้าวไกลกับสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน การประชุมสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานครั้งที่ 5/2556

7 กรกฎาคม 2556

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ได้จัดประชุมครั้ง ที่ 5/2556 ที่โรงแรมมาริออส สุขุมวิท โดยมีทางบริษัท Central Meat & Food เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ เนื้อหาสำหรับการประชุมจะของสมาคมเป็นเรื่องความก้าวหน้าของงานสมาคมฯ ที่ผ่านมา และได้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมย่อยกรรมบริหารสมาคมฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบ จากนั้นไ ...

คณะ BVRC เข้าร่วมอบรมพัฒนาจักระ เสริมสร้างสุขภาพและจิตใจ (วันที่ 2)

30 มิถุนายน 2556

     ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ BVRC คลีนิก ได้เข้าร่วม "การอบรมพัฒนาจักระ" โดย คุณย่าเยาวเรศ บุนนาค สมาคมสถาบันเพื่อพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง เป็นวันที่ 2 ซึ่งการอบรมทั้งสองวันนี้ เป็นการอบรมเพื่อฝึกพลังกายทิพย์ขั้นพัฒนา เพื่อเพิ่มพูมความแข็งแรง สุขภาพ และจิตที่ดี ทั้งนี้การเข้าร่วมอบรมนี้จะช่วยทำให้ ...

คณะ BVRC เข้าร่วมอบรมพัฒนาจักระ เสริมสร้างสุขภาพและจิตใจ

29 มิถุนายน 2556

      ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ BVRC คลีนิก นำโดย นายแพทย์สมสินธุ์ ฉายวิจิตร และคณะ ได้เข้าร่วม "การอบรมพัฒนาจักระ" โดย คุณย่าเยาวเรศ บุนนาค สมาคมสถาบันเพื่อพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง ซึ่งการอบรมนี้เป็นการอบรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและจิตใจที่ดีแก่ร่างกาย     ภาพบรรยากาศการบรรยาย ...

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี่ที่คลีนิก BVRC เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 กับทีมงาน Michael Owen

12 มิถุนายน 2556

     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางคลินิกเวชกรรมบีวีอาร์ซี มหาชัย ได้ต้อนรับคุณ Michael Owen รองประธานบริษัท Diamond Brother และทีมงาน ซึ่งได้มาเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีกับทางคลินิกเวชกรรมบีวีอารืซี    

ก้าวแรกของสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน!!!

20 มีนาคม 2556

     เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมาก ทางสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน (ประเทศไทย) ได้จัดการประชุมของสมาคมขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ทาง “ชีวจิตโฮม” เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ณ  ห้อง Hall 2 ชั้น 3 บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด ในการประชุมมีหัวข้อที่สำคัญดังนี้ “สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน” โดย นายแพทย์สมสินธุ ...

มะเร็งสบายๆ สไตล์อาจารย์ยอดยิ่ง ณ โรงแรมสยาม เฮอริเทจ

11 มีนาคม 2556

      ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ และ นพ.สมสินธุ์ ฉายวิจิตร ตลอดจนทีมงานนักวิชาการ BVRC ทุกท่าน ได้รับเกียรติจากสมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ มะเร็งรึสบายๆ สไตล์อาจารย์ยอดยิ่ง พร้อมกับการบรรยายถึงการดูแลสุขภาพในแนวทางธรรมชาติบำบัด ในหัวข้อเรื่อง ไม่อยากป่วยและสวยด้วยแน่ ซึ่งทางทีมงาน BVRC ทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสไ ...

คณะจากต้นบุญธรรมสถานมาเยือน

7 กุมภาพันธ์ 2556

     ในวันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2556 คุณกฤช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร บัณฑิตยานนท์ และคณะจากต้นบุญธรรมสถาน ได้มาเยี่ยม ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส มหาชัย อีกทั้งได้เยี่ยมชมคลินิกบีวีอาร์ซี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานเพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง  

ขออภัยเกี่ยวกับ CD ที่ส่งไปครับ

28 มกราคม 2556

เนื่องด้วย CD ที่ส่งไป เกิดจากไวรัส และความผิดพลาดของผู้จัดทำ ท่านใดที่ส่งไปแล้วได้เป็น CD เปล่า ให้แจ้งมาที่ bvrc_ads@hotmail.com นะครับ แล้วทางเราจะทำการส่งไปให้ใหม่ครับ   ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย ศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส (BVRC)

บีวีอาร์ซีคลินิกเยือนชีวจิตโฮม แลกเปลี่ยนประสบการณ์!!!

26 มกราคม 2556

      ในวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา พนักงานและเจ้าหน้าที่บีวีอาร์ซีคลินิกเข้าเยี่ยมชีวจิตโฮมคลินิกเวชกรรม โดยได้เข้าเยี่ยมชมบริเวณคลินิกเวชกรรมและร้านค้าของทางชีวจิตโฮม รวมถึงทำการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับทางชีวจิตโฮมคลินิกเวชกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และเตรียมพร้อมผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานด้านนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 2 ปี ...

คลินิกเวชกรรม BVRC เอาจริง!

16 มกราคม 2556

      ดร.ยอดยิ่ง  เทพธรานนท์  นพ.สมสินธุ์  ฉายวิจิตร  ทีมผู้บริหาร  ตลอดจนทีมนักวิชาการของศูนย์วิจัย BVRC  เข้าร่วมอบรมวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ นับเป็นนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพให้ตนเองหรือคนในครอบครัว ตลอดจนเพื่อนมนุษย์ที่เป็นองค์รวมครบทั้ง 4 ปิติ ได้แก่ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ      ในการอบรมค ...

ก้าวล้ำนำหน้าเตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน! กับการประชุมสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน

28 ธันวาคม 2555

     ในวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการประชุมของสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ครั้งที่ 3/2555 ณ โรงแรมเอมโพเรียม สูทโฮเทล กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อเรื่องการจัดตั้งสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน (ประเทศไทย) (INNOVATIVE AND INTREGRATIVE MEDICAL ASSOCIATION (THAILAND)) เพื่อผนึกกำลังของหน่วยงานเอกชนที่ทำธุรกิจด้านสุขภาพให้พร้อมรับกับการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยมีห ...

ดร.ยอดยิ่งจัดหนัก! ผู้ป่วยมะเร็ง

17 ธันวาคม 2555

     ในวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทจอยแอนด์คอยน์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด ได้เรียนเชิญ ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส มหาชัย (Bacteria and Virus Research Center) ไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง “โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง” เนื่องในวันรักษ์สุขภาพ J&C 2555 ที่ทางบริษัทได้จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ประชาชนที่สนใจและสมาชิกสุ ...

ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ ทำการส่งมอบดาบโบราณแก่วัดปรมัยยิกาวาส ณ เกาะเกร็ด

2 ธันวาคม 2555

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทาง ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส มหาชัย ได้ทำการส่งมอบดาบโบราณ ที่มีอายุอยู่ในช่วง พ.ศ. 2283-2300 ซึ่งเป็นของเก่าแก่ตั้งแต่บรรพบุรุษ แก่ทาง นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงดารณี วิริยกิจจา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และอาจารย์นิพนธ์ ฉิมเฉลิม กรรมการพิจารณาวัฒนธรรมดีเด่นด้าน ...

งานออกบูทแสดงสินค้าของศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส มหาชัย ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

20 พฤศจิกายน 2555

      เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2555 "Bangkok thonburi Unify" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมี มหกรรมสินค้าราคาถูก เปิดบูทขายของต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ทางศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส มหาชัย ได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยให้เปิดบูทแสดงสินค้าเพ ...

คณะสงฆ์จากภูฏานเข้าเยี่ยมชมคลินิกวีบีอาร์ซี

20 พฤศจิกายน 2555

                เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ทางศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส มหาชัย ได้รับเกียรติจากคณะสงฆ์จากประเทศภูฏาน ได้เข้ามาเยี่ยมชมทางศูนย์วิจัยฯ และเข้าพบกับ ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ ผู้บริหารศูนย์วิจัยฯ และนพ.สมสินธุ์ ฉายวิจิตร นายแพทย์ประจำคลินิกบีวีอาร์ซี ซึ่งทางคณะสงฆ์มีความสนใจความรู้ในด้านสมุนไพรที่ใช้ในกา ...

พิธีทำบุญใหญ่คลินิกบีวีอาร์ซีและพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์

20 พฤศจิกายน 2555

        ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส มหาชัย ได้จัดงานทำบุญใหญ่ โดย ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ ประธานศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส มหาชัย และพนักงานในองค์กร รวมถึงแขกผู้มีเกียรติซึ่งเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 องค์ กันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่คลินิกบีวีอาร์ซี     &nb ...

การประชุมของสมาคมการแพทย์แบบผสมผสาน ครั้งที่ 2/2555

23 ตุลาคม 2555

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ได้มีการจัดการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ผสมผสาน โดย บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด ณ โรงแรมไอบิส หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภายใต้หัวข้อ โครงการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนด้านการแพทย์แบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  ประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาการแพทย์ผสมผสาน          การประ ...

การประชุมโครงการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนด้านการแพทย์แบบผสมผสาน ครั้งที่ 1/2555

23 ตุลาคม 2555

      เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 ได้มีการจัดประชุมวิชาการด้านการแพทย์ผสมผสาน ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  จ.สมุทรสาคร ภายใต้หัวข้อ โครงการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนด้านการแพทย์แบบผสมผสานครั้งที่ 1/2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  ประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาการแพทย์ผสมผสาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี “ศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส มหาชัย” เป็นผ ...
1
 
Online:  6
Visits:  241,126
Today:  170
PageView/Month:  1,307