BVRC: แนวการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา

 

 

                ด้วยหลักแนวคิดวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ล้ำหน้า-ผสานนวัตกรรมการสกัดตัวยาที่สำคัญ ที่ท่านอาจารย์ดร.ยอดยิ่งได้คิดค้นและนำมาบำบัดผู้ป่วยเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนั้น BVRCมีแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรคในระดับชีวเคมี-โมเลกุล เพื่อหาสาเหตุของความเจ็บป่วยและการปรับ-แก้ไขความผิดพลาดในกลไกการทำงานของร่างกาย (สมุทัยเวชศาสตร์--Functional Medicine) และเพื่อให้การวางแผนการรักษาด้วยหลักแห่งการแพทย์บูรณาการ (Integrative Medicine) ที่ยึดถือวิถีบำบัดองค์รวม เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


                หลักการนี้วิเคราะห์เชิงลึกได้จากการใช้เลือดของผู้ป่วยเพื่อตรวจในห้องปฏิบัติการ (Laboratory testing) เนื่องจากเลือดมีสารชีวเคมีสำคัญเป็นจำนวนมาก ที่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ความผิดปกติต่างๆของร่างกายได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆได้ดีมากอีกด้วย

 


            เมื่อทราบถึงสาเหตุและประสิทธิภาพของการทำงานในร่างกายในระดับลึกนี้แล้ว ตัวยาสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์บำบัดต่างๆจึงจะถูกนำมาใช้บำบัดในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อช่วยส่งเสริมและบำบัดกลไกการทำงานของร่างกาย ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อ-อวัยวะสำคัญต่างๆ รวมถึงช่วยกระตุ้นและเสริมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันในแข็งแรงดีขึ้นตามลำดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  1
Visits:  292,567
Today:  45
PageView/Month:  1,821